top of page

Pravila zaštite privatnosti

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba“), portal www.odabrale-mame.com (u daljnjem tekstu: „Portal“) ovime svojim korisnicima pruža osnovne informacije o tome tko je voditelj obrade, tko su primatelji podataka, koje osobne podatke obrađuje Portal, u koje svrhe i koliko dugo se takvi osobni podaci čuvaju. Sve osobne podatke Portal obrađuje sukladno Općoj uredbi, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 42/18) i drugim primjenjivim propisima.

Selektiva d.o.o., Baranovićeva 12, Zagreb, MB: 04749766, OIB: 51781810407 (u daljnjem tekstu: ‘Odabrale mame’) djeluje kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe. Svrha je ove Politike zaštite privatnosti upoznati korisnike Portala o primjenjivim postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom njihovih osobnih podataka. Svrha prikupljanja podataka isključivo je statističke prirode.

Podatke ( email adresa) koje nam dostavljate koriste se samo za dostavu anketa i statističku analizu. Ako nam ne dostavite takve podatke, nećete primati nikakva buduća istraživanja. Podaci koje nam dostavite koristit će operater i bit će priopćeni isključivo klijentima koji su naručili internetsko istraživanje (a da se pritom ne identificira sudionika istraživanja – klijent ima pravo samo na statističke rezultate).

Ovaj Portal neće upotrebljavati ni dijeliti osobne podatke korisnika u svrhe koje nisu povezane s onima koje su opisane u ovoj Politici zaštite privatnosti, a da korisnika prethodno o tome ne obavijesti i, kada je potrebno, ponudi mu da odluči smije li Portal upotrebljavati njegove osobne podatke na taj drugi način.

Imate pravo pristupiti i mijenjati svoje informacije, pravo da ne ovisite o individualnoj odluci te pravo obratiti se svojim lokalnim vlastima. Nadalje, imate pravo odbiti obradu svojih osobnih podataka te možete zatražiti njihovo brisanje. Kako biste ostvarili navedena prava, možete poslati e-poštu na: vop@selektiva.hr

U slučaju da su Vaši podaci netočni, molimo Vas da nas što prije kontaktirate na gore navedenu email adresu.

Prijava na panel

Svaka mama se može prijaviti na „Odabrale mame“. Ipak, pridržavamo pravo uskratiti pristup panelu određenim osobama, a da pritom nismo dužni pružiti odgovarajuće objašnjenje. Prijavom u zajednicu “Odabrale mame”, osoba koja se prijavljuje svjesna je i informirana da je jedini uvjet za sudjelovanje u anketama da je mama.

Osoblje „Odabrale mame“ se ni pod kojim uvjetima ne smije prijaviti u zajednicu.

Ova stranica koristi kolačiće i digitalni otisak. Prihvaćajući ulazak u zajednicu „Odabrale mame“, suglasni ste s korištenjem kolačića i digitalnog otiska.

Registracija i osobni podaci

U svrhu statističke analize koju „Odabrale mame“ dostavlja svojim klijentima, potrebne su nam određene informacije o našim članovima, no one ne uključuju povjerljive informacije kao što su Vaši prihodi, broj članova obitelji, OIB itd. Pružanje takvih informacija nije uvjet za sudjelovanje u anketama „Odabrale mame“.

Povlačenje s panela

Članovi mogu izraziti svoju želju da napuste zajednicu „Odabrale mame“ koju vodi tvrtka Selektiva d.o.o., što znači da će od nas prestati primati buduće pozive za istraživanja. Kratko nakon što članovi izraze svoju želju da napuste panel, njihove će informacije biti izbrisane iz baze podataka „Odabrale mame“.

U slučaju da ispitanica ne ispuni upitnik tijekom više od 12 mjeseci, proglasit će se neaktivnom. „Odabrale mame“ pridržava pravo izbrisati neaktivne članove iz svoje baze podataka.

Način na koji zajednica djeluje

Svi sudionici zajednice „Odabrale mame“ suglasni su da im „Odabrale mame“ šalje e-poštu s poveznicama na upitnike. Članovi nisu dužni odgovarati na upitnike. Upitnike bi trebalo ispuniti samo jednom. Osoba ne može imati više od jednog računa. „Odabrale mame“ ima pravo deaktivirati račune koji krše ovo pravilo. Članovi mogu postaviti svoja pitanja putem e-pošte na info@selektiva.hr .

„Odabrale mame“ poduzela je mjere kako bi osigurala sigurnost podataka. Ipak, u slučaju da se u e-pošti poslanoj ispitanicama pojave bilo kakvi virusi, ispitanice moraju prihvatiti činjenicu da se „Odabrale mame“ neće smatrati odgovornom za posljedice koje bi takvi slučajevi mogli izazvati te stoga nije moguće potraživati odštetu.

„Odabrale mame“ ne može jamčiti bilo minimalan odnosno maksimalan broj upitnika godišnje.

Kada je potreban broj ispitanika – sa statističkog stanovišta – ispunio upitnik, „Odabrale mame“ ima pravo zaključiti ispitivanje te odbiti buduće odgovore.

Registracija odgovora na istraživanje

 

Osim informacijama o ispitaniku, „Odabrale mame“ će također prikupiti i čuvati ostale vrste podataka vezane uz ispitanice, pri čemu će svi takvi podaci biti izvedeni iz vlastitih odgovora ispitanika. Takvi podaci mogu se odnositi na potpuno privatna stajališta ispitanika, npr. njihova politička opredjeljenja.

Članovi su suglasni da „Odabrale mame“ registrira odgovore koje su naveli u istraživanjima, pri čemu takvi odgovori sadrže podatke o potpuno privatnim stajalištima ispitanika – u pogledu kasnijeg korištenja registriranih podataka u svrhu izrade statističkih analiza.

Svaki član ima pravo zatražiti informacije o osobnim podacima registriranim pri „Odabrale mame“. Štoviše, svaki član koji ustanovi da je osobni podatak zabunom unesen u bazu podataka ima pravo zatražiti da se to ispravi.

Prosljeđivanje registriranih informacija

Svi članovi će biti suglasni da „Odabrale mame“ proslijedi registrirane informacije o članu i o istraživanju drugoj kompaniji za istraživanje tržišta. Ipak, dotična kompanija za istraživanje tržišta vodit će računa o uvjetu da se podaci mogu koristiti isključivo u statističke svrhe te neće prosljeđivati ili dalje otkrivati podatke kao što su ispitanikovo ime, poštanska adresa ili druge osobne podatke koji bi mogli poslužiti za otkrivanje identiteta određenog ispitanika.

Uvjeti sudjelovanja

„Odabrale mame“ pridržava pravo promijeniti važeće uvjete sudjelovanja na odabralemame.com.

Svi članovi će biti obaviješteni o bilo kakvoj promjeni uvjeta u što kraćem roku.

Ispunjavanje anketa

Ispitanice koje ispunjavaju ankete „Odabrale mame“ suglasne su s činjenicom da to rade na dobrovoljnoj bazi te da ne očekuju nikakvu materijalnu korist.

​Registracija i osobni podaci

U svrhu statističke analize koju „Odabrale mame“ dostavlja svojim klijentima, potrebne su nam određene informacije o našim članovima, no one ne uključuju povjerljive osobne informacije kao što su  visina prihoda, broj članova obitelji, OIB itd. Pružanje takvih informacija nije uvjet za sudjelovanje u anketama „Odabrale mame“.

Prava korisnika

Korisnik ovog Portala u svakom trenutku ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i uvid u podatke, pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, pravo na povlačenje privole, pravo na podnošenje prigovora, pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni, pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade i povlačenje privole.

Povlačenje s panela

Članovi mogu izraziti svoju želju da napuste zajednicu „Odabrale mame“ koju vodi tvrtka Selektiva d.o.o., što znači da će od nas prestati primati buduće pozive za istraživanja. Kratko nakon što članovi izraze svoju želju da napuste panel, njihove će informacije biti izbrisane iz baze podataka „Odabrale mame“. Kako biste ostvarili navedena prava, možete poslati e-poštu na: vop@selektiva.hr

U slučaju da Članica ne ispuni upitnik tijekom više od 12 mjeseci, proglasit će se neaktivnom. „Odabrale mame“ pridržava pravo izbrisati neaktivne članove iz svoje baze podataka.

Način na koji zajednica djeluje

Svi sudionici zajednice „Odabrale mame“ suglasni su da im „Odabrale mame“ šalje e-poštu s poveznicama na online upitnike. Članovi nisu dužni odgovarati na upitnike. Upitnike bi trebalo ispuniti samo jednom. Osoba ne može imati više od jednog računa. „Odabrale mame“ ima pravo deaktivirati račune koji krše ovo pravilo. Članovi mogu postaviti svoja pitanja putem e-pošte na info@selektiva.hr .

„Odabrale mame“ poduzela je mjere kako bi osigurala sigurnost podataka. Ipak, u slučaju da se u e-pošti poslanoj ispitanicama pojave bilo kakvi virusi, ispitanice moraju prihvatiti činjenicu da se „Odabrale mame“ neće smatrati odgovornom za posljedice koje bi takvi slučajevi mogli izazvati te stoga nije moguće potraživati odštetu.

„Odabrale mame“ ne može jamčiti bilo minimalan odnosno maksimalan broj upitnika godišnje.

Kada je potreban broj ispitanika – sa statističkog stanovišta – ispunio upitnik, „Odabrale mame“ ima pravo zaključiti ispitivanje te odbiti buduće odgovore.

bottom of page