top of page

Međimursko pile

Kategorija: svježe cijelo pile

https://www.perutnina.com/hr/hr/kvaliteta/ Kvaliteta mesa i proizvoda Perutnine Ptuj-Pipo koje toliko volimo, nije slučajna. Rezultat je tradicije, domaćeg uzgoja i kontrolirane proizvodnje, odnosno svakog koraka proizvodnog procesa što dokazuju i brojni certifikati kvalitete.

Međimursko pile
bottom of page