top of page

Adria mare

Kategorija: trgovačke robne marke - smrznuti riblji proizvodi

Adria mare

Srdela se smatra kraljicom riba. Spada u plave ribe i bogata je mineralima i omega 3 masnim kiselinama koje imaju povoljno djelovanje na ljudsko zdravlje, primarno kao zaštitnici zdravlja srca i krvnih žila.

bottom of page